Τι είναι

Ο Βελονισμός είναι ένα μέρος της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής η οποία υφίσταται εδώ και 5000 χρόνια και προϋπάρχει άλλων μορφών θεραπείας που αναπτύχθηκαν στη Δύση. Βασίζεται πάνω στην πεποίθηση ότι οι λειτουργίες του κάθε οργανισμού ρυθμίζονται από τη ζωτική δύναμη ή ενέργεια που ονομάζεται ενέργεια Qi. Η ενέργεια αυτή οφείλει να ρέει ελεύθερα και χωρίς εμπόδια σε όλο το σώμα κατά μήκος συγκεκριμένων «καναλιών» που ονομάζονται Μεσημβρινοί.

Η ροή της ενέργειας Qi κατά μήκος των μεσημβρινών μπορεί να διακοπεί, παρόμοια με τη ροή του νερού κατά μήκος ενός ρυακιού που μπορεί να εμποδιστεί από ένα πεσμένο δέντρο. Στο ανθρώπινο σώμα, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος που μπλοκάρει τον οργανισμό, όπως η κακή διατροφή, η σωματική καταπόνηση ή τραυματισμός, ή ακόμα και κάποιο ψυχολογικό στρες. Ως συνέπεια, δημιουργούνται νόσοι ή συμπτώματα τα οποία μπορούμε να θεραπεύσουμε, αρχικά εντοπίζοντας τους μεσημβρινούς και τα σημεία στα οποία βρίσκεται το μπλοκάρισμα. Στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή πολύ λεπτών αποστειρωμένων βελόνων στα σημεία αυτά με σκοπό την επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας της ενέργειας Qi έτσι ώστε να επέλθει ισορροπία και το σώμα να ενεργοποιήσει του φυσικούς μηχανισμούς αυτό-ίασης.

Για τον παραδοσιακό βελονισμό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή διάγνωση της ενεργειακής κατάστασης του ασθενή, η ακριβής επιλογή των σημείων και η εφαρμογή των βελόνων σε αυτά τα σημεία με συγκεκριμένο τρόπο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Ιατρικός βελονισμός στηρίζεται στις αρχές του παραδοσιακού κινέζικου βελονισμού, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις πρόσφατες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας, όπως και τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής μέσω καλά σχεδιασμένων μελετών. Η διάγνωση γίνεται μετά από λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού του ασθενή και κλινική εξέτασή του, καθώς επίσης και μετά από κλινικές εξετάσεις, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες. Κατόπιν η θεραπεία αποφασίζεται βάση αυτής της διάγνωσης. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο βελονιστής ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα του ασθενή το οποίο με συγκεκριμένα ανασταλτικά αξονικά αντανακλαστικά, τμηματική ή εξωτμηματική νευροτροποποίηση ή και συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, καταλήγει στο επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Παρά τις διαφορές στην προσέγγιση, τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι τόσο εμφανή, ώστε να τον καθιστούν εξαιρετική συμπληρωματική θεραπεία στην παραδοσιακή δυτική ιατρική, αλλά και ολοκληρωμένη μονοθεραπεία σε πλήθος νόσων, συμπτωμάτων ή καταστάσεων.